מרכז עדי ירושלים - אודות

לאהוב כל אדם באשר הוא ולהאמין בזכותו לחיי איכות ומיצוי יכולות על אף מוגבלויותיו.

מרכז עדי בירושלים הינו חלק מרשת עמותת עדי (נגב נחלת ערן וירושלים) המעניק קשת רחבה של שירותים מגוונים הניתנים על ידי אנשי צוות בכיר ומוביל בתחומו, ומספק מענה ייחודי בריאותי, שיקומי וחינוכי לילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוטורית, להם ולבני משפחותיהם. 

בעדי ירושלים מובילים פיתוח שירותים, הדרכת אנשי מקצוע וניהול הדיון הציבורי בצרכי אוכלוסייה עם מוגבלויות וזכויותיה.

פעילות המרכז, מבוססת על האמונה כי לכל אדם הזכות לחיים מלאים, לחשיפה לחוויות תואמות גיל ולהתייחסות המאפשרת עצמאות ומימוש עצמי מרבי. הפעילות מתבצעת עפ"י תכנית פרטנית, הנבנית בהתאם לגיל, לרמת המוגבלות ולצרכיו האישיים של כל חניך במרכז ונעשית בפיקוח האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובממשקים עם משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד החינוך.

המרכז משרת חניכים אקסטרניים וחניכים שעקב מצבם ומוגבלותם מחויבים בשהייה והשגחה צמודה שוטפת של 24/7

בנוסף לטיפול והשירות הניתנים לחניכי המרכז, ניתנים שירותים קהילתיים לכלל האוכלוסייה מכלל המגזרים: כגון: יחידה להתפתחות הילד, בריכה טיפולית, פרויקט תיקון עולם